Odyoloji Ünitesi


Odyoloji Ünitesi:

       İşitme ile ilgili sorunlar, kulakta tıkanıklık hissi,  ani işitme azalması, söylenenleri tekrarlatma, televizyon sesini yüksek sesle dinleme, sesleri duyduğu halde anlayamama, kalabalık ortamlarda söylenenleri karıştırma ya da yanlış anlama, sesin yönünü belirleyememe, kulakta çınlama şeklinde belirti vermeye başlar. Ya da kişinin kendi şikayeti olmamakla beraber yakınları seslerini yükselterek konuşmak zorunda ederler. Bu gibi durumlar başlangıçta pek önemsenmemekle beraberin de sıkıntılar giderek artacağından KBB muayenesi ve ardından odyolojik tetkik (işitme testi) kaçınılmazdır.

 

Odyometrik İnceleme

İşitme testleri KBB doktorunun muayenesinden sonra yapılır. Fizik muayenede dış kulak kanalındaki ses titreşimlerinin orta kulağa geçişini engelleyecek bir durum olup olmadığının tespiti ve varsa kulak kirinin alınması gereklidir. Daha sonra yapılan odyometrik testler sonucunda işitme kaybı olup olmadığı, işitme kaybı varsa derecesi ve tipi tespit edilir.  Odyogram (saf ses ve konuşma testleri) ile ise sesin kulağa iletilmesi ile başlayan ve “duydum – anladım” ile bilinç seviyesinde sonuçlanan tüm işitme süreci ölçülür. Bu test, standartları gereği ses geçirmeyen özel odada yapılır, hastanın sübjektif tepkileri kayda alınır. Odyolojik testler sonucunda varsa işitme kaybının derecesi, sebebi ve kaynağı belirlenir, tedavi planı buna göre yapılır ve hasta ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ya da rehabilitasyona yönlendirilir. Genellikle kaynağı iç kulakta olan işitme kayıpları için işitme cihazı ile rehabilitasyon önerilir

 

Timpanometrik İnceleme

Timpanometrik tetkik ile orta kulağın durumu saptanmakta, kulak kanalından geçerek orta kulağa ulaşan sese orta kulak ortamının tepkisi ölçülmektedir. Kulak zarının delik olduğu hallerde bu test yapılmaz.