Elektromyelografi (EMG)


EMG nedir ?
Vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle izlenmesidir. Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ve kasların da bu elektriki deşarjla ortaya çıkardıkları potansiyeller ölçülür.
EMG hangi durumda gereklidir ?

  • Sinir yaralanmaları
  • Sinir sıkışmaları
  • Bel ve boyun fıtıkları
  • Kol ve bacaklarda uyuşma ve yanma tarzında ki tablolar
  • Yüz felçleri
  • Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi (Şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar)
  • Kas hastalıklarının teşhisi
  • Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.
  • EMG ile sinir incelemesinde, baş, kollar, bacaklar ve beden üzerindeki çevresel sinirlerin normal fonksiyon görüp görmedikleri araştırılır. Bu yöntemde "his" ve "hareket" fonksiyonunu yerine getiren sinirler ayrı ayrı incelenir. His sinirleri (duysal sinirler) çevreden gelen temasları hissetmemizi sağlar, dokunduğumuz bir şeyin soğuk mu sıcak mı olduğunu hissetmek gibi. Hareket sinirleri (motor sinirler) ise beyinden ya da omurilikten gelen hareket emirlerini kaslara ileterek kasların kasılmasını, böylece hareketi test eder.

EMG çekim süresi
EMG incelemesi, süresi değişebilmekle birlikte yaklaşık 15 dakika ile 2 saat arasında sürebilen bir incelemedir.

EMG çekimine gelirken
· Hastanın aç olması gerekmez,
· Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, çekim öncesi banyo ve kese yapılması iyi bir çekim için önemlidir.
· Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Hastaların rahatça kol ya da bacaklarını çekime uygun şekilde açacak durumda rahat şeyler giymeleri tavsiye olunur. Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir. Krem,yağlı losyon kullanılmaması gerekir.
· Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hasta veya hasta yakınının hekimi uyarması önerilir. Hepatit, AIDS gibi bulaşıcı bir hastalığın veya kanamaya sebep olan herhangi bir hastalığın olup olmadığının test yapılmadan önce hasta tarafından beyan edilmesi gerekir.