4 MORG HİZMETLERİ


DESTEK HİZMETİ YÖNETİMİ

 

MORG HİZMETLERİ

90

Morga yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

10

Morg çıkışı, hastanenin ana ve acil çıkışından ayrı olmalıdır.

 

Soğuk hava düzenine sahip çelik, paket tipi çalışır durumda ölü muhafaza dolabı bulunmalıdır. Yatak sayısı; 

 

o   1-99 arasında olan hastanelerde en az 2,

 

o   100-149 arasında olan hastaneler için en az 3,

 

o   150-199 arasında olanlar için en az 4,

 

o   200-399 arasında olanlar için en az 5,

 

o   400-599 arasında olanlar için en az 6,

 

o   600 ve üstü için en az 7 dolap bulunmalıdır.

 

Bebek cenazesine yönelik olarak, içinde cenazeyi sabitleyecek bir düzeneğin bulunduğu bebek taşıyıcısı bulunmalıdır.

 

Cenazenin üzerinde, dolap ve cenaze taşıyıcısında cenazenin kimlik bilgileri bulunmalıdır.

 

Morg işleyişine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

10

Cenaze bilgilerinin kayıtları tutulmalı ve arşivlenmelidir.

 

Cenaze yıkama yerinde sıcak su imkânı bulunmalıdır.

 

Cenazenin muhafaza edildiği ve/veya yıkandığı yerler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.

 

Çalışana enfeksiyonlardan korunma ve iletişim becerileri eğitimi verilmelidir.

 

Cenaze yakınları için bekleme alanı bulunmalıdır.

10

Morg bekleme alanı; 

 

o   Oturma alanlarına sahip olmalı,

 

o   Temiz ve düzenli olmalı,

 

o   Cenaze yakınlarının bilgi alabilmelerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

 

Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

15

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

 

Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

 

Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.

 

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 

Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 

Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 

o Kontrol aralıkları,

 

o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

 

Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,

 

o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

 

Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,

 

o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

 

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

 

Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.