3 ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ


DESTEK HİZMETİ YÖNETİMİ

 

ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ

80

Çamaşırhaneye yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

10

Çamaşırhane taban ve duvarları yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.

 

Çamaşırhanede kullanılan makinelerin bakımları yapılmalıdır.

 

Çamaşırların taşınmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Çamaşırlar kapalı sistemlerle taşınmalıdır.

 

Konteynırlar ile taşıma yapan hastanelerde;

 

o Konteynırların temizliği günlük olarak yapılmalıdır.

 

o Çamaşırların taşınmasında kullanılan araçlar kirli ve temiz olarak tanımlanmalıdır.

 

Otomatik sistem ile taşıma yapan hastanelerde;

 

o Sisteme ait bacaların temizliği yapılmalıdır.

 

Çamaşırhane hizmetlerinin hastane dışından sağlanması durumunda;

 

o Kirli çamaşır toplama ve temiz çamaşır dağıtım alanları ayrılmış olmalıdır.

 

Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

15

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

 

Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

 

Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.

 

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 

Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 

Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 

o Kontrol aralıkları,

 

o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

 

Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,

 

o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

 

Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,

 

o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

 

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

 

Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.