2 MUTFAK HİZMETLERİ


DESTEK HİZMETİ YÖNETİMİ

 

MUTFAK HİZMETLERİ

80

Mutfak hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

10

Mutfakta yemek hazırlama ve bulaşık yıkama yerleri ayrı olmalıdır.

 

Mutfak taban ve duvarları, yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.

 

Soğuk hava depoları içeriden açılabilme özelliğine sahip olmalı veya içeriden dışarı haber verebilecek uyarı sistemi bulunmalıdır.

 

Yemeklerin hasta ve çalışanlara sıcak sunumu sağlanmalıdır.

 

Yiyeceklerin güvenli depolanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Yiyecek depolarında hemzemin yerleştirme yapılmamalıdır.

 

Depoların sıcaklık ve nem ölçümleri yapılmalı,

 

o   Yiyecek depolarının sıcaklık ve nem takipleri, içinde saklanan yiyeceklerin niteliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

 

Mutfak ve diğer yemek hizmeti sunum alanlarında yer alan buzdolaplarının sıcaklık ölçümleri yapılmalıdır.

 

Yemeklerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan makinelerin temizliği yapılmalıdır.

 

Şahit numuneler alınmalı ve uygun koşullarda en az 72 saat saklanmalıdır.

 

Çalışanlar; maske, eldiven ve bone gibi koruyucu ekipman kullanmalıdır.

 

Mutfak personelinin 6 ayda bir sağlık taramaları yapılmalıdır.

 

Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.

 

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 

Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 

Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 

o Kontrol aralıkları,

 

o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

 

Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,

 

o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

 

Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,

 

o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

 

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

 

Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.