1 HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ


DESTEK HİZMETİ YÖNETİMİ

 

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

65

Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

10

 Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli,

 

o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

 

o  Hastaya ait hangi bilgilerin bilgisayar ortamında, hangilerinin basılı kopya olarak hasta dosyasında yer alacağı belirlenmelidir. 

 

Hasta dosyalarının arşivlenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

10

Hasta dosyaları arşivlenmeli,

 

o   Hasta dosyalarına sabit bir dosya numarası verilmelidir.

 

Poliklinik hastalarına uygulanan riskli girişimsel işlemlere yönelik bilgilendirilmiş rıza formları arşivlenmelidir.  

 

Hasta taburculuk özeti hazırlanmalıdır.

10

Taburculuk özetinde;

 

o   Hastanın başvuru nedeni,

 

o   Önemli bulguları,

 

o   Konulan teşhis,

 

o   Uygulanan tedaviler,  

 

o   Hasta taburcu olurken genel durumu,

 

o   Taburcu olduktan sonra kullanacağı ilaçlar,

 

o   Kontrol zamanı,

 

o   Acil durumlarda hastanın arayabileceği telefon numaraları,

 

o   Hastanın dikkat edeceği hususlar bulunmalıdır.

 

Taburculuk özetinin bir nüshası hastanın dosyasına konulmalı,

 

o   Diğer nüsha hastaya verilmelidir.

 

Arşiv bölümünün işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

5

Yazılı düzenleme

 

o   Arşiv planı ve yetkilendirmeyi,

 

o   Dosyaların arşive teslimi, içeriğinin kontrolü ve kabulünü,

 

o   Kabul edilen dosyaların arşive yerleştirilmesini,

 

o   İlgililere dosyaların arşivden teslimi ve geri alınmasını,

 

o   Arşive yerleştirilen dosyaların korunması, saklanması ve imhası ile ilgili usul ve esasları,

 

o   Adli vaka dosyalarının yönetimini kapsamalıdır.

 

Arşivde bulunan hasta dosyalarının korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

15

Sıcaklık ve nem takibi yapılmalı,

 

İklimlendirme yapılmalı,

 

Mikroorganizmalara karşı yılda en az bir defa dezenfeksiyon işlemi yapılmalı,

 

Haşarata karşı önlem alınmalı,

 

Hırsızlığa karşı önlem alınmalı,

 

Yangına karşı önlem alınmalı,

 

Su baskınlarına karşı önlem alınmalıdır.

 

Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.

 

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 

Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 

Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 

o Kontrol aralıkları,

 

o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.