Digital İndirekt Oftalmaskop


    Zorluk çekilen yeni doğan bebek muayenelerinde, hem bebeğin göz içi yapılarının doktor tarafından muayenesi hem de ailenin bilgisayardan video şeklinde bu muayeneyi görerek takip etmesini sağlayan kompleks bir cihazdır.

    Bu cihazla daha önce göz muayenesini yapamadığımız prematüre yeni doğan, miadında yeni doğan ve ilk 1 yaş döneminde olan bebeklerin göz dibi muayenelerini kolayca yapılacaktır. Böylece ROP gibi erken tanı konulup tedavi edilebilen hastalıkların teşhisi daha kolay yapılabilecektir. Bebek muayeneleri randevularla yapılacaktır.