Bilgisayarlı Tomografi


BT inceleme vücudunuzun tamamı ya da bir bölümünün röntgen ışınları aracılığıyla ve bilgisayarı kullanarak görüntülenmesidir.  İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. BT inceleme sırasında vücudunuzu geçen röntgen ışınları elektronik detektörler tarafından kaydedilir. Bu detektörler bilgiyi bilgisayara yollarlar ve bilgi bir görüntüye dönüştürülür.  MR’dan farklı olarak BT tarayıcılarda kapalı yer korkusu genellikle oluşmaz ve incelemeler daha kısa sürer.. Çok sayıda detektör kullandığından bu işlemlerin saniyelerle sınırlı bir zamanda gerçekleşmesini sağlar. Sonuçta dokuların birbiri ardısıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir.Görüntüler filme aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanabilir. Ayrıca görüntüler bilgisayar tarafından işleme tabi tutularak birbirine dik eksenlerde yeniden yapılandırılmış görüntüler elde edilebilir. Bu görüntülerin de yardımıyla 3 boyutlu görüntüler oluşturulabilir.