Ultrasonografi (USG)


 

Ultrasonografi Nedir?

    Ultrasonografide görüntü radyografidekinden farklı fizik kurallarına bağlı olarak oluşur. “Işığı geçirgenlik” temelinin aksine ultrasonografide ses üstü dalgaların “yansıması” söz konusudur. Sesler ve ses üstü dalgalar yayılan titreşimlerdir. Ultrasonografi çoğunlukla karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, mesane, prostat bezi, yumurtalıklar ve rahim gibi karın içi organların görüntülenmesi için kullanılır. Bunun dışında vücutta ses dalgalarının geçişine hava ve kemik engeli olmayan tüm organ ve anatomik yapılarla ilişkili rahatsızlıkların teşhisinde de sıklıkla kullanılmaktadır (Tiroid bezi, meme, testis, kas ve tendonlar, yumuşak doku, tükürük bezleri, yeni doğan döneminde kalça ve beyin gibi). Bir diğer önemli kullanım alanı da suyla dolu bir ortamda bulunması dolayısıyla ultrasonografi için ideal fiziksel koşulları sunan fetusun gelişiminin takip edilip olası hastalıklarının tanısının konulduğu gebelik dönemindeki obstetrik uygulamalardır.

 

Kullanım Alanları Nelerdir?

Ultrasonografi çoğunlukla karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, mesane, prostat bezi, yumurtalıklar ve rahim gibi karın içi organların görüntülenmesi için kullanılır. Bunun dışında vücutta ses dalgalarının geçişine hava ve kemik engeli olmayan tüm organ ve anatomik yapılarla ilişkili rahatsızlıkların teşhisinde de sıklıkla kullanılmaktadır (Tiroid bezi, meme, testis, kas ve tendonlar, yumuşak doku, tükrük bezleri, yeni doğan döneminde kalça ve beyin gibi). Bir diğer önemli kullanım alanı da suyla dolu bir ortamda bulunması dolayısıyla ultrasonografi için ideal fiziksel koşulları sunan fetusun gelişiminin takip edilip olası hastalıklarının tanısının konulduğu gebelik dönemindeki obstetrik uygulamalardır.

 

Ultrason Çekilmesi İçin Hazırlık Gerekir mi?

İşlem karın bölgesi için gerçekleştirilecekse istisnai özel durumlar dışında erişkinlerde 8 saat açlık süresi gereklidir. Su alımında bir kısıtlamaya gerek yoktur. Çocuk hastalarda bahsi geçen açlık süresinin ilk bir yaşta emzirme süresi kadar, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saat, 10 yaşına kadar olanlarda 6 saat olması sağlıklı bir inceleme için önemlidir. Ayrıca mesane, kadın hastalarda yumurtalıklar ve rahim ile erkek hastalarda prostat bezinin incelenmesi eğer karından bakılarak yapılacaksa, yani Pelvis USG tetkiki gerçekleştirilecekse hastanın idrar kesesinin dolu olması gerekir. İncelenecek bölgeye ve tetkik türüne uygun kıyafet seçimi yardımcı personel ve hekime kolaylık sağlaması açısından önemlidir. Bunların dışında ultrasonografi işlemi başka bir hazırlık gerektirmez.

 

Yan Etkileri Nelerdir?

Ultrasonografi incelemesi, radyasyon içermeyen bir tanı yöntemidir. Yalnızca ultrason enerjisi (yüksek frekanslı ses) kullanılır. Bugüne kadar gebelikte ve diğer incelemelerde, göz ardı edilebilen minimal düzeyde ısı artışı dışında bilinen bir yan etkisi yoktur. Ultrasonografi güvenilir bir görüntüleme yöntemidir.