Elektrokardiyografi (EKG) Birimi


 

 

 

 

 

 

Elektrokardiyografi (EKG):

       Kalbin elektriksel aktivitesinin termal kağıtlara yazdırılma iş­lemine elektrokardiyografi (EKG) denil­mektedir. Kalbin elektriksel aktivitesi deri­ye yerleştirilen küçük metal elek­trotlar vasıtasıyla ölçülmektedir. Kalbin elektriksel faaliyetinin çeşitli hastalıklara bağlı olarak gösterdiği değişiklikler değerlendirilerek tanı konabilir.

       EKG genellikle, göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda kalp krizi tanısını koyabilmek, düzenli veya düzensiz kalp ritim bozukluk­larını ortaya çıkarmak, efor testi sırasında kalbin elektriksel aktivitesini kay­detmek, kalbi etkileyebilecek değişik ilaç­ların etkinliklerini veya yan etkilerini ve mekanik aletlerin (kalıcı kalp pili vb) fonk­siyonlarını değerlendirmek amacıyla yapıl­maktadır.
     Kalp hastalığı şikayeti (göğüs ağ­rısı, çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma) olan hastaların veya kalp hastalığı açısından risk (yüksek kan basıncı ve koles­terol, sigara içimi, diyabet, aile öyküsü ve­ya ileri yaş) taşıyan hastaların değerlendiril­mesi amacıyla da EKG testi yapılmaktadır.Belirtilere, elektrokardiografide ve kan basıncında görülen değişikliklere göre, kalbin beslenmesinde bir bozukluk olup olmadığı saptanır.