Birimlerimiz » Tanı Üniteleri » Tanı Üniteleri Fotoları » 

Elektroensefalografi (EEG)
Elektroensefalografi (EEG)
EKO Kardiyografi
EKO Kardiyografi
Elektrokardiyografi
Elektrokardiyografi
Biyokimya Laboratuvarı-1
Biyokimya Laboratuvarı-1
Biyokimya Laboratuvarı-2
Biyokimya Laboratuvarı-2
Biyokimya Laboratuvarı-3
Biyokimya Laboratuvarı-3
Ultrasonografi
Ultrasonografi
Eforlu EKG
Eforlu EKG
Elektromyelografi (EMG)
Elektromyelografi (EMG)
Röntgen Görüntüleme
Röntgen Görüntüleme
Bilgisayarlı Tomografi
Bilgisayarlı Tomografi
Endoskopi Ünitesi
Endoskopi Ünitesi
Yenidoğan İşitme Tarama Testi (Otoakustik Emisyon Ölçümü)
Yenidoğan İşitme Tarama Testi (Otoakustik Emisyon Ölçümü)
Kemik Dansitometresi
Kemik Dansitometresi
Diş Röntgen Cihazı
Diş Röntgen Cihazı
Odyoloji Ünitesi
Odyoloji Ünitesi